Oudercommissie

Wij zijn de oudercommissie van kinderopvang Iep,

Voorzitter:
Annabel van Buuren

Secretaris:
Karin Ballast

Annemieke Leemhuis

Penningmeester:
Mirjam Roelofs

Overige leden:
Manon Kobes

Wat zijn onze taken:

  • Het zorgdragen voor een goede informatieverstrekking aan de ouders, o.a. door middel van een nieuwsbrief. Na elk overleg wordt een nieuwsbrief gemaakt, met de daarin de besproken punten.

  • Het op verzoek fungeren als bemiddelaar bij klachten van ouders, hen daarbij wel wijzend op de bestaande klachtenregeling.

  • Het geven van gewenst en ongewenst advies over zaken als bijzondere activiteiten zoals themabijeenkomsten etc.

Vergaderen:
Vergaderen doen we elk kwartaal in principe in de 2e week van de maanden Januari, April, Juli en Oktober. De vergadering van Januari zal samen met Iep zijn.

Het zal gaan over de dagelijkse gang van zaken, het (pedagogisch) beleid en onze adviezen daarin

De notulen die tijdens deze vergadering gemaakt zijn kunt u lezen in de map van de oudercommissie die bij Iep staat.

Nieuwe leden:
Een voorwaarde om lid te worden van de oudercommissie is een verbintenis met Iep. Met andere woorden, uw kindje moet gebruik maken van de opvang bij Iep. Wij zoeken nog nieuwe leden, hebt u interesse om zitting te nemen in de oudercommissie en lijkt het u leuk om zo meer betrokken te zijn bij de dagelijkse gang van zaken bij Iep, dan kunt u contact opnemen door een email te zenden naar de oudercommissie: ociep@live.nl

Vragen en/of opmerkingen:
Ook voor vragen en/of opmerkingen aan de oudercommissie kunt u een email zenden naar: ociep@live.nl

KvK nr: 56728549 | info@koviep.nl | © Kinderopvang Iep - 2012
Webdesign W.B. van der Meiden